วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การเริ่มต้น

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Photobucketการเริ่มต้น

กว่าสิบปีที่ ฐกฤต แสดงออกต่องานศิลปะ
ผ่านทางปลายดินสอ และพู่กัน

บัดนี้โลกเปลี่ยนไป
ต่อแทนการแสดงออกของงานศิลปะ

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ผลงานชุดนี้ เป็นผลงาน ทางคอมพิวเตอร์ชุดแรกของเค้า
ด้วยการลองผิด ลองถูก

ทดงานที่เค้ากลัวมาตลอดชีวิต
สื่อคอมพิวเตอร์
เข้ามาแทนปลายพู่กัน


"ไม่เคยทำ ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น