วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

อย่าปล่อยให้ถึงวันที่น้ำตาท่วมโลก

Photobucket

Photobucket

งานไฟนอลโปรเจคตัวที่2

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

สวัสดีปีใหม่

งาน สวัสดีปีใหม่ 2010

Photobucket

Charactor Design

งานชุด Charactor Design

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket