วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สรรค์สร้าง

สรรค์สร้าง
ผลงานองค์ประกอบศิลป์ชุดแรก


Photobucket
เบื้องลึกPhotobucket
HELL OF GOD

การเริ่มต้น

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Photobucketการเริ่มต้น

กว่าสิบปีที่ ฐกฤต แสดงออกต่องานศิลปะ
ผ่านทางปลายดินสอ และพู่กัน

บัดนี้โลกเปลี่ยนไป
ต่อแทนการแสดงออกของงานศิลปะ

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ผลงานชุดนี้ เป็นผลงาน ทางคอมพิวเตอร์ชุดแรกของเค้า
ด้วยการลองผิด ลองถูก

ทดงานที่เค้ากลัวมาตลอดชีวิต
สื่อคอมพิวเตอร์
เข้ามาแทนปลายพู่กัน


"ไม่เคยทำ ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้"