วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

อย่าปล่อยให้ถึงวันที่น้ำตาท่วมโลก

Photobucket

Photobucket

งานไฟนอลโปรเจคตัวที่2

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

สวัสดีปีใหม่

งาน สวัสดีปีใหม่ 2010

Photobucket

Charactor Design

งานชุด Charactor Design

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สรรค์สร้าง

สรรค์สร้าง
ผลงานองค์ประกอบศิลป์ชุดแรก


Photobucket
เบื้องลึกPhotobucket
HELL OF GOD

การเริ่มต้น

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Photobucketการเริ่มต้น

กว่าสิบปีที่ ฐกฤต แสดงออกต่องานศิลปะ
ผ่านทางปลายดินสอ และพู่กัน

บัดนี้โลกเปลี่ยนไป
ต่อแทนการแสดงออกของงานศิลปะ

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ผลงานชุดนี้ เป็นผลงาน ทางคอมพิวเตอร์ชุดแรกของเค้า
ด้วยการลองผิด ลองถูก

ทดงานที่เค้ากลัวมาตลอดชีวิต
สื่อคอมพิวเตอร์
เข้ามาแทนปลายพู่กัน


"ไม่เคยทำ ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้"